Bachovy květové esence

jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého

Kraniosakrální terapie (CST)

OBNOVA VITALITY, ROVNOVÁHY A HARMONIE TĚLA, MYSLI A DUŠE

Filozofií tohoto uceleného systému je jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého. Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Bachovy květové esence představují velice jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim emocím a tím také našemu celému bytí. Přivádí nás do té části osobnosti, kde běží životní energie po špatné koleji nebo kde je blokovaná a pomáhá nám dojít do kontaktu s naší celistvostí a naším pravým pramenem energie.

Systém 38 květových koncentrátů zahrnuje všechny základní negativní duševní stavy lidského charakteru a představuje v sobě uzavřený systém, který během své doby existence prokázal vynikající účinek. Tvoří jej esence 38 výtažků z různých květů nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. 39. esence je Krizová esence (Five Flowers Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

20170421_110432-x.jpg

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobily.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobily.

20170421_110432-x.jpg

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr.Bacha podléhají tzv.vyššímu“Uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

20170421_105314-x.jpg

EDVARD BACH A JEHO DAR LIDEM

Dr.Bach byl na základě osobních zkušeností hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já. Celý život proto strávil hledáním jednoduchého a bezpečného systému léčení, o němž byl přesvědčený, že existuje. To se mu nakonec podařilo. Opustil svou lukrativní lékařskou praxi a celou ortodoxní medicínu a poslední roky svého života strávil léčením svých pacientů pouze za pomocí svých esencí. (Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči – ovšem mohou ji krásně podporovat a ovlivněním naší psychiky urychlit uzdravování).

EDVARD BACH A JEHO DAR LIDEM

Dr.Bach byl na základě osobních zkušeností hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já. Celý život proto strávil hledáním jednoduchého a bezpečného systému léčení, o němž byl přesvědčený, že existuje. To se mu nakonec podařilo. Opustil svou lukrativní lékařskou praxi a celou ortodoxní medicínu a poslední roky svého života strávil léčením svých pacientů pouze za pomocí svých esencí. (Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči – ovšem mohou ji krásně podporovat a ovlivněním naší psychiky urychlit uzdravování).

Vědecké prokázání a pro logicky uvažující mozek vysvětlení toho, jak Bachovy esence na člověka a jeho emoce působí, do nynějška neexistuje. Dr. Bach napsal v roce 1934 o účinku květových esencí: „určité divoce rostoucí květiny, keře a stromy vyššího řádu mají sílu zvýšit svým vyšším chvěním lidské chvění a otevřít naše kanály pro poselství spirituálního Já. Mohou zaplavit osobnost všemi ctnostmi, které potřebuje, a vyplavit tím charakterové nedostatky, které jsou příčinou naší bolesti. Jako krásná hudba nebo jako cokoliv jiného velkorysého a inspirujícího, jsou i tyto květiny schopné povznést celou osobnost a zavést nás blíž k duši. Tím nám dají mír a sprostí nás bolesti. Neléčí tak, že by přímo napadly nemoc, ale tak, že zaplaví tělo krásným chvěním našeho vyššího Já, v jehož přítomnosti se nemoc rozpustí jako sníh na slunci. Pravé léčení nemůže existovat beze změny životního stanoviska, bez duševního míru a bez vnitřního pocitu štěstí.“