Děti

ošetření malých dětí je účinnou prevencí možných zdravotních a duševních problémů v dospělosti.

Symptomy u dětí, při jejichž řešení může kraniosakrální biodynamika nabídnout pomoc

 • poporodní traumata – samotný proces porodu, císařský řez, kleště, vakumextrace, předčasný porod, epidurální anestezie
 • deformita lebky ( např. „sležená“ hlavička)
 • potíže s kojením, obnovení sacího reflexu
 • žaludeční nebo střevní bolesti, reflux, koliky, zácpa
 • problémy se spánkem, přetočení denního a nočního režimu kojenců
 • bolesti při prořezávání zubů, horečky
 • vývojová opoždění
 • dětská mozková obrna
 • různé emocionální dysfunkce, strachy, noční pomočování
 • růstové problémy, poruchy páteře
 • problémy s bolestmi hlavy a krční páteře
 • točení hlavy, nedoslýchavost
 • poruchy řeči, koktání, obličejové tiky
 • poruchy autistického spektra, hyperaktivita, ADHD, ADD, poruchy učení
 • astma, bronchitida
 • uvolnění napětí a stresu v nervové soustavě
 • poúrazové a pooperační traumata
 • pasivita a nechuť k životu, emocionální traumata vzniklá z probíhajících nebo prožitých situací
 • A mnohé další….

Kraniosakrální biodynamika je vhodná pro děti všech věkových kategorií od novorozenců, batolat, předškolních i školních dětí s jejich širokým spektrem problémů, až k teenagerům často trpícími migrénami, únavou, skoliózou či problémy s učením atd.
Početí a Porod – dva extra podstatné momenty, které se významně podílí na formování naší existence vůbec, naší osobnosti a zdraví po zbytek života. Průběh těhotenství a hlavně porod samotný, můžou být silnými faktory, které ovlivní fyzickou a psychickou kondici dospělého člověka.  Je tedy pochopitelné, že právě ošetření malých dětí je účinnou prevencí možných zdravotních a duševních problémů v dospělosti.

„Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly.“
S člověkem je tomu zrovna tak „Na začátku záleží všecko“.
Takový význam má dětství.
O smysluplnosti či prázdnotě života se rozhoduje na počátku.
J. A. Komenský

Krátce po početí začnou naše buňky s budováním tělesné formy. Jako první se buduje nervová soustava, jejíž součástí je kraniosakrální systém. Na začátku je každý novorozenec dokonalý, avšak u některých se tato prvotní dokonalost po narození ztrácí. Samotný porod je fyziologickým traumatem, které je však z hlediska nastartování nervového systému dítěte a nadechnutí se celého složitého systému těla velmi potřebné a nezbytné. Dítě je po průchodu porodními cestami schoulené a vnořené samo do sebe. Mnohdy se může stát, že lebeční kosti sklouznou po sobě, zaujmou špatnou polohu a zůstanou zablokované. To může omezovat mozek, který pak nemá dost prostoru ke svému rozvoji. Může také dojít ke stlačení na úrovni zad nebo na obou místech současně a v těle začnou být přítomna různá omezení a bloky, projevující se velkým množstvím symptomů. Lebka a krk patří k částem těla nejnáchylnějším k jakýmkoli problémům při porodu, často však bývá stočena či přetočena také páteř. Některé z různých fyzických poporodních blokád si tělo dítěte umí vyřešit samo díky vrozenému zdraví a všepřítomné moudrosti přírody. Pokud však dojde k blokaci některých lebečních švů a kostí, dochází k narušení růstu mozku a tak i k narušení fungování těla jako celku.  Velmi citlivé místo je spodina lebeční, místo průchodu kraniálních nervů, míchy a krevních cév do lebky. V případě, že dojde k jakékoli blokádě v této oblasti, může to mít za následek narušení plynulé funkce např. bloudivého nervu (nervus vagus). Tento má na starosti širokou škálu fyzických obtíží, jako jsou např. dysfunkce orgánů, svalové křeče, potíže s polykáním, zvracení, křeče, průjmy, bolesti hlavy, žaludeční křeče, poruchy sluchu a rovnováhy, omdlévání, srdeční arytmie.

Stejně tak můžou být změny v nervovém systému novorozence způsobeny císařským řezem či po použití kleští, nebo traumatickým porodem, strachem z neznámého dítěte i matky. V tom případě je ošetření kraniosakrální biodynamikou obzvlášť na místě, pomůže systému dítěte objevit a nechat projevit jeho původní potenciál a umožní mu jeho návrat zpět k matrici zdraví, k lásce, která jej obklopuje.

Každé dítě je jedinečná lidská bytost. Novorozenec vnímá vše přes své otevřené vědomí a plný kontakt se svým tělem, jeho vjemy a pocity. Nedisponuje možnostmi komunikace jaké máme my dospělí, což bývá někdy pro obě strany, matku i dítě frustrující. Podstatou biodynamického kraniosakrálního ošetření je srdce „na dlani“, nabídka bezpečného prostoru a respekt k celistvosti ošetřované bytosti. Tento respekt dává dítěti pocit:

„Jsem viděno, jsem slyšeno, mám plnou pozornost a jsem uznáváno v Jednotě těla a duše, jíž Jsem“.