Kraniosakrální biodynamika

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA OBNOVUJE VITALITU, 
ROVNOVÁHU A HARMONII TĚLA, MYSLi A DUŠE

Kraniosakrální biodynamika je celostní metoda nabízející fyzickému a psychickému systému klienta prostor k znovunalezení rovnováhy a přirozeného projevu své existence, který známe pod pojmem zdraví. Díky jemnému doteku a klidné, hluboké přítomnosti terapeuta pomáhá aktivovat vnitřní moudrost těla a podporovat ozdravné procesy v klientově těle i duši.

Na fyziologické úrovni podporuje kraniosakrální biodynamika přirozenou regulaci nervové soustavy v celém jejím rozsahu (centrální i periferní) a díky tomu umožňuje uvolnění a zpracování psychosomatických obtíží. Zároveň nabízí uvolnění napětí ve fyzických tělesných strukturách  jako jsou fascie, svaly, orgány, měkké tkáně, membrány, kosti atd. a současně s fyzickou stránkou těla kontaktuje také jemnější fyziologické projevy známé jako potence v těle, emocionální, duševní a duchovní rovina. 

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMICKÝ PŘÍSTUP

Biodynamický přístup je v současnosti nejmladší a zároveň nejhlubší princip v kraniosakrální práci.  Přirozeně se vyvinul z původní kraniosakrální osteopatie, kraniosakrální biomechaniky až do dnešního biodynamického modelu.  Všechny tyto tři přístupy existují v dnešní době souběžně.  Na rozdíl od osteopatie a biomechaniky  se terapeut praktikující biodynamický přístup nezaměřuje na jednotlivé patologie, blokády či bolestivá místa a nesnaží se je jakkoli vnějším působením odstranit.   Naopak, zaměřuje se na projevy zdraví, zdravého fungování organismu jako celku, naslouchá jim a nabízí podporu a hluboký klid. V takto nastaveném prostředí se mohou klientovy fyziologické i psychické obtíže snadněji vyjasnit, jeho systém má možnost najít pro něj nevýhodnější a nejpřirozenější způsob, jak je zpracovat, opustit a dovolit si vyřešit problém vlastními silami.  Změna tak vychází zevnitř klienta a jeho těla. 

Biodynamický přístup obsahuje hlubokou úctu k vnitřní moudrosti lidského těla, k principu zdraví, které je samotným základem našeho bytí.  Je přítomné  po celou dobu naší existence, tedy i v době nemoci, a je přístupné každou minutu našeho života od narození po smrt.  Není možné jej vylepšit, tím pádem nemůže být ani nijak poškozené. Zdraví je tedy trvale přítomný řídící princip, který neustále organizuje a obnovuje lidské tělo.  A právě kontakt s tímto univerzálním principem zdraví v nás kraniosakrální biodynamika nabízí. Nejde zdokonalit to, co už je dokonalé, ale jde najít cestu zpátky k této vrozené dokonalosti v nás.

„Biodynamický kraniosakrální dotek zkoumá evoluční funkce moudrosti těla, k nimž dochází za hranicemi možností našeho mozku. Ego a racionální mysl proměňují jedinou esenci do oddělených částí. Přestože se zdá, že jsou naše těla oddělená, jsou spolu navzájem spojená přítomností oblasti srdce, která se šíří daleko za hranice naší kůže, kterým říkáme „tělo.

Neutrální dispozicí je být v „klidu a tichu, nechat vše být a být s tím“, co se odehrává v přítomném okamžiku. Toto pole tvoří, chrání, udržuje a léčí naše tělo, umožňuje nám používat naše kognitivní funkce a rozvíjí naše vědomí.“

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMICKÁ PRÁCE

Kraniosakrální biodynamický terapeut se při své hluboké a klidné práci dotkne a vstoupí do kvantové matrice těla. Klient může při takovém ošetření mít pocit, že terapeut vlastně jen tak sedí, dotýká se ho a nic nedělá. To je však jen pohled našeho duálního a na podněty a hodnocení zvyklého mentálního mozku. Ve skutečnosti právě v tom okamžiku terapeut pracuje velmi intenzivně. Orientuje se na primární respiraci, středovou linii, udržuje široké percepční pole kolem klientova morfogenetického pole a vytváří podmínky pro projevení vrozených sil, jež usnadňují návrat ke zdraví, tvz. Dechu života. Sám terapeut do celého procesu vrozeného léčebného plánu nijak nevstupuje ani nezasahuje, ale naopak je jen přítomen a podporuje svým bytím v klidu samoléčebné ozdravné nástroje těla.