Jsem přesvědčena, že za zdravotními obtížemi člověka jsou bolesti jeho duše, ztráta celistvosti se sebou sama a se svou životní cestou.  Nic jiného než chronické bolesti těla i duše nás nedokáže spolehlivěji donutit, abychom aspoň vyzkoušeli, začít dělat ve svém životě něco jinak.

Díky principům, kterými disponuje Celostní medicína, kdy vnímá člověka s jeho tělesnou a duševní stránkou jako celek, si můžu dovolit přistupovat ke každému klientovi jako terapeut individuálně, empaticky a odborně zároveň. Těší mě, být svědkem hlubokých zdravotních úlev klientů a zároveň pozorovat jejich změny v osobní rovině, když se stávají svobodnějšími a autentičtějšími v napojení na sebe sama, na svůj vnitřní potenciál, který je jim přirozený a se kterým jsme se všichni narodili.

K této biodynamické terapeutické práci jsem se dostala díky svým osobním životním zkušenostem, které mě přivedly k cestě osobního rozvoje.  Vnímám jako velmi podstatné, jak žiju, jak se chovám k Přírodě, díky které tady můžeme existovat, jak přistupuji ke svému zdraví a ke svému tělu, stejně tak jakým způsobem přistupuji k druhým lidem, co jim mohu sdělit, předat a nabídnout. Jsem přesvědčená, že každý kvalitní terapeut by měl v první řadě začít u sebe.  Právě díky mým osobním životním zkušenostem jsem získala jak řadu nových informací a odborných dovedností, tak velmi podstatných životních poznání. Ano, musím uznat, že obzvlášť egu nepříjemné a tělu bolavé prožitky byly právě ty zásadní, které mě posunuly dál a byly pro můj rozvoj nepostradatelné. Dnes mám plný soucit s osobní cestou každého klienta při jeho hledání zdraví těla i duše a snažím se být tím průvodcem, kterého právě v tomto přítomném okamžiku potřebuje.

"SAWABONA – já si tě vážím, jsem tu pro tebe, jsi pro mne důležitý."

Naplno se ztotožňuji s výše uvedeným principem a v jeho duchu se snažím jednotlivě přistupovat ke každému klientovi. Věřím, že každý z nás má v sobě schovaný obrovský potenciál, který touží objevit a rozvíjet a naplno vědomě prožívat. Tento potenciál se běžně nazývá ZDRAVÍ.